Konstrukce určené k zinkování

Konstrukční řešení výrobků je podrobně uvedeno v ČSN EN ISO 14713.

Hlavní zásady jsou:

  • vyvarovat se uzavřených koutů, které by mohly vytvořit vzduchové kapsy
  • při vzniku přeplátované plochy opatřit tuto odvzdušňovacím otvorem
  • vyvarovat se úzkých mezer mezi částmi konstrukce
  • odvzdušňovací otvory umístit diagonálně proti sobě
  • konstrukce opatřit otvory nebo úchyty pro jejich navázání
  • odlitky z pískových forem musí být před pozinkováním otryskány
  • vyvarovat se rozměrných nevyztužených ploch z tenkého plechu, které by se mohly při pozinkování deformovat

Je naprosto nutné buď se vyvarovat použití uzavřených prostorů, nebo zajistit jejich odvětrání, jinak existuje vážné nebezpečí výbuchu.

Doporučené velikosti odvzdušňovacích otvorů:

Průměr duté části

v mm

Minimální průměr odvzdušňovacího otvoru

v mm

< 25 8 – 10
25 – 50 12
50 – 100 16
100 – 150 20
> 150 25

V případě složitých konstrukcí je vhodné spojit se před jejich výrobou s vedením zinkovny a dohodnout si předem umístění odvzdušňovacích otvorů.