Přijetí vaší zakázky

Naše společnost by ráda svým zákazníkům nabídla co nejpřijatelnější časové rozpětí pro příjem zakázek tak, aby byl celý tento proces redukován co nejúsporněji vůči nákladům
a času.

Jsme schopni Vaší dodávku přijmout v podstatě kdykoliv, přičemž bez předešlé dohody připadá v úvahu tento časový interval:

Po – Pá 6.00 – 16.00 hod (závod Čenkov 6.00 – 15.30 hod)

Jiná doba přijetí zakázky je možná po předešlé dohodě s vedoucím příslušného závodu.

Všechny předměty přijaté pro následné žárové zinkování musí splňovat následující podmínky:

U dlouhodobých zakázek a u zakázek se zvláštními požadavky zákazníka je mezi dodavatelem a zákazníkem sjednaná smlouva, která specifikuje termíny plnění zakázky, kvalitu pozinkování, zvláštní požadavky zákazníka, ošetření pozinkovaných dílů, cenu, způsob fakturace, zhotovení a odsouhlasení referenčních vzorků a případně další dohodnuté podmínky.

Doprava dílů určených k zinkování se provádí nákladními auty, aby jejich vykládka mohla být provedena vysokozdvižnými vozíky. Pokud zákazník zvolí dopravu jiným autem, ze kterého nelze zboží vyložit vysokozdvižným vozíkem, musí si zajistit vykládku sám.

Každá dodávka musí být vybavena objednávkou (pokud není se zákazníkem uzavřená smlouva) a dodacím listem s potřebnými náležitostmi k nimž patří:

 • název dílů
 • popis dílů vč. hlavních rozměrů
 • počet kusů, případně orientační hmotnost
 • datum
 • podpis a razítko zákazníka

Požadavky na technické vlastnosti zakázky jsou různé u každé ze zinkoven.

Zinkovna Brniště (Liberecký kraj, okres Česká Lípa)

Maximální hmotnost dílu nesmí přesáhnout 1000 kg. Maximální rozměry dílů určených k pozinkování nesmí přesáhnout tyto rozměry:

 • délka 4 300 mm
 • šířka 1 000 mm
 • výška 1 900 mm

Zinkovna Čenkov (Středočeský kraj, okres Příbram)

Maximální hmotnost dílu nesmí přesáhnout 1500 kg. Maximální rozměry dílů určených k pozinkování nesmí přesáhnout tyto rozměry:

 • délka 6 800 mm
 • šířka 1 400 mm
 • výška 2 300 mm

Odběratel musí zajistit úchyty pro manipulaci s výrobky a otvory pro odvzdušnění nebo drenáž uzavřených dutin, nebo dát zinkovně souhlas k vyvrtání technologických otvorů a odvodňovacích kanálků. Je nezbytné vyvarovat se uzavřených dutin, protože ty mohou průběhu procesu zinkování způsobit výbuch.