Výhody žárového zinkování

  • Velmi dlouhá životnost povlaku – v našich klimatických podmínkách činí úbytek zinkové vrstva 0,002 mm za rok (úbytky zinkové vrstva v závislosti na korozním prostředí jsou uvedeny v ČSN EN ISO 14713). Zinkový povlak koroduje od povrchu směrem k oceli, nedochází ke korozi mezi zinkovým povlakem a ocelí, neboť při procesu pozinkování se nejdříve vytvoří mezivrstva slitiny železa a zinku a následně vrstva čistého zinku.
  • Výborná odolnost proti mechanickému poškození oproti nátěrům
  • Zinkový povlak katodicky chrání ocel i v případě menšího poškození povlaku
  • Žárové pozinkování nemění vlastnosti oceli
  • Nízké náklady – povlak není nutno prakticky po celou dobu životnosti výrobku obnovovat
  • Snadná kontrola, neboť pod zinkovou vrstvou nedochází ke korozi oceli
  • Šetrnost k životnímu prostředí. Zinek je přírodní prvek a v malém množství ho všechny organismy dobře snášejí. Nezanedbatelné jsou i druhotné vlivy na životní prostředí, kdy pozinkovaný výrobek zamezí výměně zkorodovaného nepozinkovaného výrobku, čímž šetří energii a suroviny